Politica de confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu reprezintă una dintre preocupările principale ale echipei de la Shoppingcupremii.ro.
Totuși, acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.shoppingcupremii.ro . („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, echipa de la SHOPPING-CU-PREMII va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul SHOPPING-CU-PREMII , precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, echipa SHOPPING-CU-PREMII va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de echipa SHOPPING-CU-PREMII , iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, echipa SHOPPING-CU-PREMII nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, decât in cazul in care datele le furnizați in mod voluntar în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, echipa SHOPPING-CU-PREMII prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru desfășurarea relației dintre dumneavoastră și www.shoppingcupremii.ro , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea , comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază desfășurarea in bune condiții a relației exemplificate mai sus pana la finalizarea ei între dumneavoastră și echipa SHOPPING-CU-PREMII , definita în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară doar pentru executarea in bune condiții a livrării comenzii și a eventualelor premii câștigate. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării activităților amintite dintre dumneavoastră și echipa de la SHOPPING-CU-PREMII .
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea echipei SHOPPING-CU-PREMII de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de echipa SHOPPING-CU-PREMII , prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al echipei SHOPPING-CU-PREMII de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, echipa SHOPPING-CU-PREMII ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de către echipa SHOPPING-CU-PREMII , prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al echipei SHOPPING-CU-PREMII de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, echipa SHOPPING-CU-PREMII va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, adică maxim 30 de zile (in cazul anunțării unui eventual retur sau a validării unui premiu). După acest termen, datele vor fi șterse din baza de date a siteului.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, echipa SHOPPING-CU-PREMII poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină echipa SHOPPING-CU-PREMII în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către echipa SHOPPING-CU-PREMII prin intermediul Site-ului;
• pentru expedierea comenzilor efectuate pe site, către firma care livrează comanda
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege .

VI. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către echipa SHOPPING-CU-PREMII , conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea echipa SHOPPING-CU-PREMII cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către echipa SHOPPING-CU-PREMII a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, echipa SHOPPING-CU-PREMII să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați pe email: contact@shoppingcupremii.ro.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie.

Politică realizată de echipa SHOPPING-CU-PREMII.