Campanie cu Premii

REGULAMENT Campanie Shopping cu Premii

 1. Organizator:
  Campaniile cu premii organizate pe pagina de Facebook https://m.facebook.com/Shopping-cu-premii-859412094416603/ sunt concepute şi administarate de către echipa Shopping-cu-premii
  Campaniile cu premii se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
 2. Locul de desfăşurare si modul de participare la campania cu premii:
  Campaniile cu premii sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Facebook https://m.facebook.com/Shopping-cu-premii-859412094416603/ si pe site-ul www.shoppingcupremii.ro
  Pentru a participa la aceste campanii cu premii, este necesar sa acumulezi cat mai multe puncte pe tot parcursul campaniei. Pentru PUNCTE primești CODURI. Codurile se trag la sorți la datele afișate pe pagina noastră de Facebook.
  Codurile câștigătoare se trag la sorți la datele afișate si se anunță pe pagina de Facebook imediat după extragere.
  Pentru a intra in posesia premiilor săptămânale, lunare sau trimestriale pe care le acordăm prin tragere la sorți ai nevoie de cod si de dovada primirii lui (inclusiv data, ora)
  De aceea trebuie să păstrezi mesajele, avizele de expediție sau e-mailurile in care ai primit codurile trimise de noi.
  Punctele se pot obtine in următoarele moduri:
 • Ne dai like pe pagina https://m.facebook.com/Shopping-cu-premii-859412094416603/ și primești 1 Punct
 • Dai share la pagina noastră sau la linkul catre site-ul nostru www.shoppingcupremii.ro și primești 1 Punct
  Pentru aceste puncte primești coduri pe adresa contului de facebook.
 • Cumperi produse de pe www.shoppingcupremii.ro și primești punctele care sunt afișate la descrierea produselor cumpărate. Pentru aceste puncte primești coduri de concurs în coletul cu produse comandate.
 1. Perioada de desfășurare a campaniilor cu premii:
  Toate intervalele de desfășurare a campaniilor cu premii vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook .
  ACTUALA CAMPANIE CU PREMII este in desfășurare până la data de 1 septembrie 2021.

Mecanismele de câștig sunt:
tragere la sorți, iar extragerea se va face automatizat, dintre toţi participanţii eligibili înregistrați conform mecanismelor descrise în fiecare concurs. Rezultatele extragerilor vor fi întotdeauna publicate pe pagina de Facebook (în funcţie de specificul concursului)

 1. Înscrierea în concurs:
  Pentru a participa la concurs, în funcție de specificul acestuia, participanții trebuie:
  Să dețină un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com

Să acceseze pagina concursului şi să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa.
Sa acumuleze cat mai multe puncte, pentru a le schimba in coduri de participare la premiere.

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament.
Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani şi că poate dovedi ulterior cu acte.
Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare:
  Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
 2. Premii:
  Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea CAMPANIEI.
  În cadrul acestei CAMPANII nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
  Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.
 3. Protecţia datelor personale:
  Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
  Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume, prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
  Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
  Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
  Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
  Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
 4. Litigii:
  Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
  Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
  Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
  Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
  Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
  Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
  Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.
 5. Regulamentul concursului:
  Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.shoppingcupremii.ro la secţiunea “Campanie cu Premii”.
  Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
  Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
  În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
 6. Contact:
  Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook, sau pe site-ul https://shoppingcupremii.ro/contact/ sau la e-mail office@shoppingcupremii.ro .